alt=

 alt=

 alt=

 alt=

 alt=

Evoluţia geologică a scoarţei terestre în depresiunea Dărmăneşti a facilitat crearea rezervelor de ţiţei şi cărbune. După al II-lea Război Mondial s-au făcut foraje şi s-a trecut intens la extracţia şi prelucrarea ţiţeiului, inclusiv la Dărmăneşti. În decembrie 1949, a fost realizată Rafinăria Dărmăneşti. Din 1949 şi până în 2003 rezervele de ţiţei din Dărmăneşti, Comăneşti, Dofteana, Mosoare, Moineşti, Zemeş, Solonţ, Tescani, Câmpeni au fost preluate şi prelucrate în rafinăria din Dărmăneşti.

Rezervele de cărbune au făcut din Mina Lapoşul de Sus, în anii 1930 – 1944, după cantitatea şi calitatea cărbunelui extras şi livrat, fiind a X–a mină de cărbune din cele 63 de mine de cărbuni în funcţie la vremea acceea în România.

  http://www.orasuldarmanesti.ro