alt=

 alt=

 alt=

 alt=

 alt=

Apele subterane se incadreaza in macroregiunea orogenului carpatic. In acesta zona stratele acvifere sunt intinse si relativ bogate, fapt datorat regimului precipitatiilor destul de abundent, ceea ce duce la existenta unuim bilant hidrografic pozitiv. Panzele freatice participa in proportie de 30% la alimentarea retelei hidrografice superficiale mai ales in sectorul montan, si mai putin in depresiune.

Apele curgatoare - aflat in cea mai mare parte, intr-o zona montana cu precipitatii ce depasesc 7-800 mm/an, bazinul raului Uz se caracterizeaza printr-o densitate mare a retelei hidrografice. Uzul si afluentii sai au sculptat continuu relieful, contribuind in foarte mare masura la fragmentarea si energia actuala a acestuia. Valea Uzului traversand formatiuni geologice diferite ca duritate, se prezinta ca o succesiune intreaga de bazinete depresionare si sectoare cu aspect de defileu. Aceste defilee sunt insotite de grohotisuri enorme, asa cum se poate observa pe versantul situat intre Barzauta (afluent de dreapta al Uzului), si cascada Nasolea Mare (de pe Uz). Raul isi croieste drum printre munti bine impaduriti, zone in care si-a creat defilee deosebit de frumoase. Dintre afluentii mai mari si deosebit de ineresanti amintim:

  • pe partea dreapta - Barzauta(20 km ), Izvorul Negru, Tulburea, Basca, Groza, Izvorul Alb (acum se varsa in lacul de acumulare "Poiana Uzului").
  • pe partea stanga - in cursul superior primeste Eghersecul, Oregul, Rata, Sovetul, Magherusul, Copuria, iar in lac debuseaza paraiele: Rachitis 1 si 2, Plopu, Chitici, Campului, Boistea.

Din punct de vedere al salubritatii apei, apa Uzului se incadreaza in categoria 1 de salubritate, cu grad de curatenie de 96-99%, este transparenta, fara culoare, fara miros si cu un continut de oxigen ce variaza intre 9-14 mg/l.

Apele statatoare - reprezentate prin lacuri de baraj naural si lacuri artificiale. Lacul Balatau, care se afla la 3 km departare s-a format in urma unei alunecari masive de roci slab cimentate in grosime de 30-40 m, pe o panta de 30 de grade, barand albia paraului Izvorul Negru, in punctul numit "Rupturile de la Focul lui Ivan".

Lacul "Poiana Uzului" este un lac antropic si se afla pe Uz la intrarea acestuia in depresiunea Darmanesti. Lacul a fost creat cu scopul alimenatarii cu apa, si subordonat pentru hidroenergie.

  http://www.orasuldarmanesti.ro